Výuka angličtiny ve vaší školce nebo škole

Ne, 02/02/2014 - 20:34 -- Ivo Jabůrek

Chcete se dozvědět něco o výuce angličtiny velmi malých dětí? Prosím, čtěte zde:
Výuka jazykových dovedností v raném dětství je pro dítě velmi prospěšná, užitečná a dokonce nenahraditelná. Období největších jazykových dovedností a schopností je věk 2-8 let. Dítě se však musí učit jazyk tak, jak se učí svou mateřštinu – poslechem a napodobováním. Tak jako učíme děti jejich mateřskému jazyku, tak i při výuce anglického jazyka lze využít právě jejich nízký věk, který je spíše pozitivem a výhodou. Děti nemají problém vstřebávat nová slovíčka (i ve větším množství) poslechem písniček, příběhů či pohádek. Jejich paměť ještě není zatěžována tolik jako u starších dětí, které se učí cizímu jazyku až v pozdějším věku. Naše agentura učí dětí od 4 let. Základním kamenem výuky je zábava, radost z učení, důvěra mezi vyučujícím a dětmi. Touha naučit se něčemu novému zábavnou a hravou formou. Jsme kroužek „taneční, výtvarný, hudební“ a angličtina je přijímána zcela nenápadnou formou, aniž by si to děti samy uvědomovaly. Již po několika hodinách je u dětí vidět pokrok. Neumí sice samy hovořit, ale začínají velmi rychle reagovat na povely a příkazy v angličtině.

Ve vaší školce nebo škole bude kroužek otevřen v případě, že se přihlásí alespoň 6 dětí. Ve skupince nechceme více jak 12 dětí. V případě většího zájmu a bude-li to i technicky proveditelné, rádi zařídíme dvě skupinky.

Rozhodli jste se a chcete přihlásit své dítě do kroužku:
Chcete-li přihlásit své dítě do kroužku angličtiny, zapište své dítě na seznam zájemců, který naleznete ve vaší MŠ nebo ZŠ (pokud ho nenaleznete, zeptejte se vaší paní učitelky nebo pište na náš e-mail pro bližší informace o vaší MŠ nebo ZŠ). Při zapisování si všimněte ve vašem řádku variabilního symbolu, který si opište a použijte při platbě kurzovného. Vaše registrace je závazná a platná ihned po zaplacení kurzovného. Kurzovné je 1500Kč při platbě na celý školní rok plus učebnice 300Kč, tj. 1800Kč nebo pololetně a to 1100Kč nyní a 800Kč v lednu 2014. Při platbě uveďte variabilní symbol. Plaťte na účet: 2900206740/2010 v průběhu září, nejpozději však do 20.9.2013. Výuka začne v říjnu a v té době obdržíte od naší lektorky i přihlášky.
 
Nejčastější otázky a odpovědi si můžete přečíst zde.